Mẫu báo cáo thành tích 2013-2014

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG GIẤY KHEN CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: Nguyễn Thị Mỹ Tiên

- Sinh ngày, tháng, năm: 08/12/1987                                 Giới tính: nữ

- Quê quán: Xã Long Bình; huyện Long Mỹ; tỉnh Hậu Giang

- Trú quán: Ấp Bình Tân; xã Long Bình; huyện Long Mỹ; tỉnh Hậu Giang

- Đơn vị công tác: Tổ Vật lý - Công nghệ (Trường THPT Chiêm Thành Tấn)

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Đảng viên

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Vật lý - Tin học

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: Cử nhân

 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Đạo đức, tác phong nhà giáo, mối quan hệ với đồng nghiệp, mọi người xung quanh.

          - Nghiên cứu, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc và vận dụng đúng đắn các NQ của các cấp ủy Đảng, đặc biệt là về lĩnh vực giáo dục, tìm hiểu và thực hiện tốt các văn bản pháp luật, các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng và nhà nước, của ngành.

- Thực hiện tốt những quy định nhà giáo, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sáng, lành mạnh, tác phong sư phạm mẫu mực, có lương tâm và trách nhiệm nghề nghiệp, mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

          - Quyết tâm thực hiện và hoàn thành tốt chỉ thị nhiệm vụ năm học, nhất là các nhóm nhiệm cụ căn bản và trọng tâm.

- Luôn giữ vững tinh thần đoàn kết nội bộ, thương yêu giúp đở nhau cùng  hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Tham gia tốt các hoạt động đoàn thể trong nhà trường.

- Thực hiện tốt các quy định các ngày lễ tết, tham gia công tác giáo dục, truyền thông đầy đủ.

-Tham gia thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

2. Chất lượng giảng dạy, công việc được giao

- Số lần được dự giờ: 8

- Số lần thao giảng: 2 lần đạt loại tốt

- Số bài giảng điện tử: 11

- Đồ dùng dạy học:

+ Dụng cụ mô phỏng sự rơi tự do

+ Dụng cụ mô phỏng lực hướng tâm

+ Các bài giảng điện tử

- Tỷ lệ bộ môn:

+ Lớp 10CB4: 40 học sinh

  • Giỏi: 7.5%
  • Khá: 32.5%
  • Trung bình: 50%
  • Yếu: 10%
  • Kém: 0%

+ Lớp 11CB4: 38 học sinh

  • Giỏi 13.2%
  • Khá 26.3%
  • Trung bình: 52.6%
  • Yếu: 7.9%
  • Kém: 0%

- Số lượng học sinh giỏi: 1

- Công tác chủ nhiệm

+ Tỷ lệ duy trì sỹ số: 100%

+ Tỷ lệ lên lớp thẳng: 92.5%

         

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị

Người báo cáo thành tích

Thêm, chỉnh sửa nội dung, hình ảnh...